ქართული    |    English    |    Русский

კალმახი kalmaxi.ge

0
 

თევზის საკვები
თევზი
ბაზრის მონაწილეები

იაფი საკვები - ძვირი თევზია!
Skretting–ის საკვების პარამეტრები და  კვების ცხრილები

 საკვების

დასახელება

 საკვების ზომა

Ν  

თევზის

წონა       (გრამი)   

თევზის სიგრძე

(სმ)

პროტეინი/ცხიმი

%

 1 ტომრი

წონა

(კგ)

 კვების ცხრილები
Nutra 4.0 0,3-0,5 <0,2 <2.0 58/12 10 იხილეთ აქ
Nutra 3.0 0,4-0,8 0,2-0,5 2,0-3,0 55/16 20 იხილეთ აქ
Nutra 2.0 0,7-1,1 0,5-1,3 3,0-4,0 54/18 20 იხილეთ აქ
Nutra 0 1,0-1,7 1,2-3,2 3,5-7,0 54/18 20 იხილეთ აქ
Nutra MP-M 1,1 1,0-4,0 4,0-6,0 54/18 25 იხილეთ აქ
Nutra MP-L 1,5 3,0-6,0

5,0-8,0

52/20 25 იხილეთ აქ
Nutra MP-T 1,9 5,0-15,0 6,0-11,0
50/20 25 იხილეთ აქ

Optiline 1P Gall მოტივტ.

3,0 15,0-60,0 11,0-18,0 42/20 20 იხილეთ აქ

Optiline 2P Gall მოტივტ.

4,3 60,0-140,0 15,0-20,0 41/22 20 იხილეთ აქ

Optiline 3P Gall მოტივტ.

6,7 140,0-400,0> 17.0> 39/24 20 იხილეთ აქ
Optiline 1P 2,5 15,0-60,0 11,0-18,0 42/20  25 იხილეთ აქ
Optiline 2P 4,0 60,0-140,0
15,0-20,0 41/22 25 იხილეთ აქ
Optiline 3P 6,0  140,0-400,0>
17.0>
39/24
25  იხილეთ აქ
Optiline HE 1P 2,5 15,0-60,0
11,0-18,0
45/24 25 იხილეთ აქ
Optiline HE 2P 4,0 60,0-140,0
15,0-20,0
44/26 25 იხილეთ აქ
Optiline HE 3P 6,0 140,0-400,0>
17.0>
42/28 25 იხილეთ აქ

Optiline HE 1P Gall მოტივ.

3,0 15,0-60,0
11,0-18,0
45/24
20 იხილეთ აქ

Optiline HE 2P Gall მოტივ.

4,3 60,0-140,0
15,0-20,0
44/26
20 იხილეთ აქ

Optiline HE 3P Gall მოტივ.

6,7 140,0-400,0>
17.0>
42/28
20 იხილეთ აქ
Select Trout 1P Gall მოტივ. 3,0 15,0-60,0 11,0-18,0 45/20 20 იხილეთ აქ
Select Trout 2P Gall მოტივ. 4,3 60,0-140,0 15,0-20,0 44/22 20 იხილეთ აქ
Select Trout 3P Gall მოტივ. 6,7 140,0-400,0> 17.0> 42/24 20 იხილეთ აქ
Focus Salmo ML-3P 6,0 140,0-400,0>
17.0>
39/24 25 იხილეთ აქ
Focus Salmo PR-3P 6,7 140,0-400,0>
17.0>
39/24 25 იხილეთ აქ
Vitalis Repro 6 Trout 6,0 140,0-400,0>
17>
46/16 25 იხილეთ აქ
Vitalis Repro 9 Trout 9,0 140,0-400,0>
20.0> 46/16 25 იხილეთ აქ
Protek M 1,1 1,0-4,0 4,0-6,0 56/15 25 იხილეთ აქ
Protek L 1,5 3.0-6.0 4.0-7.0 52/18 25 იხილეთ აქ
Protek T  1,9 5,0-12,0 6.0-10.0 50/18 25 იხილეთ აქ
Protek 1P 2,5 15,0-60,0
11,0-18,0
48/20 25 იხილეთ აქ
Protek 2P 4,0 60,0-140,0
15,0-20,0
46/21 25 იხილეთ აქ
Protek 3P 6,0 140,0-400,0>
17.0>
44/22 25 იხილეთ აქ
Classic Extra 1P 2,5 15,0-60,0
11,0-18,0
41/12 25 იხილეთ აქ
Classic Extra 2P 4,0 60,0-140,0
15,0-20,0
41/12
25 იხილეთ აქ
Classic Extra 3P 6,0 140,0-400,0>
17.0>
41/12
25 იხილეთ აქ
Alterna Storioni 1P (ზუთხისთვის) 2,5 400-1000
50/16 25 იხილეთ აქ
Alterna Storioni 2P  (ზუთხისთვის) 4,0 1000-3000
48/16 25 იხილეთ აქ
Alterna Storioni 3P (ზუთხისთვის) 6,0 3000-6000
46/16 25 იხილეთ აქ

Alterna Storioni XL

(ზუთხისთვის)

9,0 6000-20000
46/16 25 იხილეთ აქ

Alterna Storioni XXL

(ზუთხისთვის)

13,0 20000>   46/16 25 იხილეთ აქ
Vitalis Storioni XL (ზუთხისთვის) 9,0 700,0>
20.0>
50/16 25 იხილეთ აქ

Classic K 1P(კობრი, ლოქო, ტილაპია)

2,5/3,0 15,0-60,0
11,0-18,0
43/11,5 25/20 იხილეთ აქ

Classic K 2P(კობრი, ლოქო, ტილაპია)

4,0/4,3 60,0-140,0
15,0-20,0
40/11,5 25/20 იხილეთ აქ

Classic K 3P(კობრი, ლოქო, ტილაპია)

6.0/6,7 140,0-400,0>
17,0>
31/9 25/20 იხილეთ აქ

უკან
ადმინისტრაციისგან
გამოკითხვა
რომელ საკვებს იყენებთ თევზის გამოსაზრდელად?
სკრეტინგს
ალერ აკვას
კოპენსს
ბიო მარს
სხვას
 

 

ვიყიდი საკალმახე მეურნეობას

კონტაქტი: 599434454

სპეციალური საკვები ზამთარში გამოსაყენებლად 

OPTILINE HE

დოქტორ ჯორჯ სავიდისის

ანგარიში

საქართველოში გავრცელებული კალმახის დაავადების შესახებ

კალმახი

 
  © 2018 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE