ქართული    |    English    |    Русский

კალმახი kalmaxi.ge

0
 

თევზის საკვები
თევზი
ბაზრის მონაწილეები

იაფი საკვები - ძვირი თევზია!

             მისია:

 • მეკალმახეობის და ზოგადად მეთევზეობის დარგის პოპულარიზაცია
 • აკვაკულტურაში დასაქმებულ მეწარმეთა და თევზის   მომხმარებელთა  შორის კომფორტული საინფორმაციო გარემოს  შექმნა
 • საქართველოში თევზის მწარმოებელთა, რეალიზატორთა და მომხმარებელთა საერთო ინტერესების,  მიზნებისა და ამოცანების დაახლოება
 • საქართველოში აკვაკულტურის განვითარების მიზნით ექსპორტიორებისა  და იმპორტიორების უზრუნველყოფა ეფექტური და საიმედო საკომუნიკაციო პირობებით
 • უცხოური კომპანიების მხრიდან ღია შემოთავაზებებისა და   სარეკლამო  მასალების  გამოქვეყნების მხარდაჭერა
 • ფერმერებისა და მომხმარებლების დაკავშირება ერთმანეთთან  ჯანმრთელობისთვის საჭირო და აუცილებელი პროდუქტით - თევზით
 • დარგის განვითარების ტენდენციების წარმოჩენა
 • მომხმარებელთა  შორის ღია დისკუსიების გამართვა
 • ფერმერებისათვის  ტექნიკური დახმარების გავწევა კალმახის მოშენებისა და გამოზრდის აქტუალურ საკითხებში,  მათ შორის თევზის კვებისა და  საკვების გამოყენების კუთხით, უშუალოდ საკვების დამამზადებელი კომპანიებისგან.
 • ეფექტური სერვისის შექმნა, როდესაც მომხმარებელს  საკვებისა და ადგილობრივი წყლის რესურსის  გათვალისწინებით თვითონ შეუძლია   აირჩიოს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსა და აუზებში გამოზრდილი მისთვის  სასურველი თევზი.
 • ხელშეწყობა  პროცესებისათვის,  რათა კალმახი   გახდეს  ყველასათვის ხელმისაწვდომი  საკვები პროდუქტი
 • მეწარმეთათვის  მოტივაციის შექმნა  კონკურენტუნარიანი და მაღალი ხარისხის თევზის გამოსაზარდელად
 • ხელშეწყობა პირობების შესაქმნელად, რათა  საქართველოში წარმოებული კალმახის   ფასი  და ხარისხი გახდეს  ამ პროდუქტის   ექსპორტის  წინაპირობა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადმინისტრაციისგან
გამოკითხვა
რომელ საკვებს იყენებთ თევზის გამოსაზრდელად?
სკრეტინგს
ალერ აკვას
კოპენსს
ბიო მარს
სხვას
 
 
  © 2023 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE