ქართული    |    English    |    Русский

კალმახი kalmaxi.ge

0
 

თევზის საკვები
თევზი
ბაზრის მონაწილეები

იაფი საკვები - ძვირი თევზია!

             მისია:

 • მეკალმახეობის და ზოგადად მეთევზეობის დარგის პოპულარიზაცია
 • აკვაკულტურაში დასაქმებულ მეწარმეთა და თევზის   მომხმარებელთა  შორის კომფორტული საინფორმაციო გარემოს  შექმნა
 • საქართველოში თევზის მწარმოებელთა, რეალიზატორთა და მომხმარებელთა საერთო ინტერესების,  მიზნებისა და ამოცანების დაახლოება
 • საქართველოში აკვაკულტურის განვითარების მიზნით ექსპორტიორებისა  და იმპორტიორების უზრუნველყოფა ეფექტური და საიმედო საკომუნიკაციო პირობებით
 • უცხოური კომპანიების მხრიდან ღია შემოთავაზებებისა და   სარეკლამო  მასალების  გამოქვეყნების მხარდაჭერა
 • ფერმერებისა და მომხმარებლების დაკავშირება ერთმანეთთან  ჯანმრთელობისთვის საჭირო და აუცილებელი პროდუქტით - თევზით
 • დარგის განვითარების ტენდენციების წარმოჩენა
 • მომხმარებელთა  შორის ღია დისკუსიების გამართვა
 • ფერმერებისათვის  ტექნიკური დახმარების გავწევა კალმახის მოშენებისა და გამოზრდის აქტუალურ საკითხებში,  მათ შორის თევზის კვებისა და  საკვების გამოყენების კუთხით, უშუალოდ საკვების დამამზადებელი კომპანიებისგან.
 • ეფექტური სერვისის შექმნა, როდესაც მომხმარებელს  საკვებისა და ადგილობრივი წყლის რესურსის  გათვალისწინებით თვითონ შეუძლია   აირჩიოს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსა და აუზებში გამოზრდილი მისთვის  სასურველი თევზი.
 • ხელშეწყობა  პროცესებისათვის,  რათა კალმახი   გახდეს  ყველასათვის ხელმისაწვდომი  საკვები პროდუქტი
 • მეწარმეთათვის  მოტივაციის შექმნა  კონკურენტუნარიანი და მაღალი ხარისხის თევზის გამოსაზარდელად
 • ხელშეწყობა პირობების შესაქმნელად, რათა  საქართველოში წარმოებული კალმახის   ფასი  და ხარისხი გახდეს  ამ პროდუქტის   ექსპორტის  წინაპირობა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადმინისტრაციისგან
გამოკითხვა
რომელ საკვებს იყენებთ თევზის გამოსაზრდელად?
სკრეტინგს
ალერ აკვას
კოპენსს
ბიო მარს
სხვას
 

დოქტორ ჯორჯ სავიდისის

ანგარიში

საქართველოში გავრცელებული კალმახის დაავადების შესახებ
   უმაღლესი ხარისხის ქვირითი საფრანგეთიდან
 
  © 2022 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE